baner

Home Khóa học đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001

Khóa học đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001

Khóa học này được thiết kế để cung cấp kiến thức về bộ tiêu chuẩn ISO 9001 (phiên bản năm 2008) cho học viên và giúp học viên hiểu thêm về sự phù hợp hoặc không phù hợp của các kế hoạch đã hoạch định và thực hiện so với các yêu cầu của tiêu chuẩn.

img_ref1663_01

Mục tiêu khóa đào tạo

Các học viên sẽ nắm vững các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 – Hệ thống quản lý chất lượng – Những yêu cầu và tiêu chuẩn ISO 9001 – Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý và đánh giá chất lượng và môi trường

 • Hiểu được những nội dung chính của tiêu chuẩn
 • Hiểu được cách tiếp cận đánh giá Hệ Thống quản lý Chất Lượng theo quá trình và có khả năng hoạch định, chuẩn bị đánh giá chất lượng nội bộ theo yêu cầu của tiêu chuẩn
 • Giải thích được nội dung của các yêu cầu của tiêu chuẩn và phục vụ cho việc đánh giá
 • Có khả năng phân tích vấn đề đưa ra những kết luận chính xác về các điểm phù hợp/không phù hợp của Hệ Thống quản lý Chất Lượng so với yêu cầu của tiêu chuẩn và tính hiệu quả của hệ thống nhằm đạt được những mục tiêu đã đề ra
 • Nắm vững phương pháp và kĩ thuật đánh giá chất lượng nội bộ

Thời gian tổ chức khóa học

 • Khóa học sẽ diễn ra trong vòng 3 ngày
 • Buổi sáng sẽ bắt đầu lúc 8.00 giờ và kết thúc lu1c 17 giờ
 • Thời gian nghỉ trưa là 1 giờ và nghỉ giải lao giữa giờ 15 phút
 • Thi viết được tổ chức vào buổi sáng của ngày thứ 3, thời gian thi là 2 giờ
Biz-People-with-coffe-and-laptop

Cấu trúc khóa học

Khóa học sẽ được kết hợp giữa bài giảng và tài liệu dành cho học viên đi kèm theo bài tập trong quá trình học, trong lớp học sẽ có các cuộc thảo luận để hiểu sâu hơn về bài tập và nội dung của khóa học

Tài liệu cho khóa học

Tài liệu dành cho khóa học sẽ được chia ra từng chương, bao gồm các phần. Trong mỗi chương học viên sẽ tìm thấy nội dung của bài giảng và bản sao của các bản phim do giảng viên sử dụng và được chiếu trong quá trình học.Học viên được khuyến khích ghi chép trong suốt quá trình học và ghi chép là một kĩ năng cần thiết của chuyên gia đánh giá

Thời gian và phí

 • Thời gian: 3 ngày
 • Giá: 1.500.000 VND/người (giá bao gồm tài liệu, trà, bánh nhưng không bao gồm tiền ăn trưa)