baner

Home Khóa đào tạo nhận thức ISO 9001

Khóa đào tạo nhận thức ISO 9001

Mục tiêu khóa đào tạo

Mục tiêu dành cho mọi cấp quản lý có liên quan và những người chịu trách nhiệm và duy trì hệ thống quản lý chất lượng, đặc biệt cho người phụ trách việc thiết lập và viết tài liệu cho hệ thống.

People-working-on-laptop

Nội dung

 • Quan điểm nhận thức về chất lượng
 • Giới thiệu về ISO 9001:2008
 • Các vấn đề về quản lý
 • Các nguyên tắc của quản lý chất lượng
 • Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu
 • Sơ lược cách tiếp cận hệ thống chuẩn bị các tài liệu Hệ Thống quản lý Chất Lượng
 • Giải thích các yêu cầu quản lý
 • Phân tích nội dung và cấu trúc sổ tay chất lượng
 • Diễn giải chi tiết việc chuẩn bị các tài liệu như chính sách chất lượng, sơ đồ tổ chức, mô tả công việc, các thủ tục và các biểu mẫu

Đối tượng tham dự

 • Tất cả mọi đối tượng
 • Quản lý cấp trung

Thời gian và phí

 • Thời gian: 1 ngày
 • Giá: 700.000 VND/người (giá bao gồm tài liệu, trà, bánh nhưng không bao gồm tiền ăn trưa)