baner

HomeDanh Sách Hủy Bỏ Chứng Nhận

Danh Sách Hủy Bỏ Chứng Nhận


STT Tên công ty Tiêu chuẩn Số chứng chỉ Quyết định thu hồi
1 CƠ SỞ TRANH ĐÈN NHÂN TÍN ISO 9001: 2008 1002016017 File Quyết Định
2 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THÁI SƠN ISO 9001: 2015 1002016042 File Quyết Định
3 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT HOÀNG PHÚ ISO 22000: 2005 1042015004 File Quyết Định
4 CÔNG TY TNHH NAM NINH ISO 9001: 2015 1002017003 File Quyết Định
5 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHẬT LAN HOA HACCP 1032015001 File Quyết Định
6 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MINH THÔNG ISO 9001: 2015 1002016040 File Quyết Định
7 CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN ÁNH SÁNG ISO 9001: 2015 1002016034 File Quyết Định
8 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PHONG ĐIỀN ISO 9001: 2015 1002017006 File Quyết Định
9 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XUÂN PHÁT ISO 9001: 2015 1002017007 File Quyết Định
10 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT Á CHÂU ISO 9001: 20008 1002016008 File Quyết Định
11 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TƯ VẤN XÂY DỰNG HOÀNG GIANG (LAS611) ISO 9001: 2015 1002016015 File Quyết Định
12 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG BẢO VIỆT ISO 9001: 2015 1002016014 File Quyết Định
13 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HỒNG THANH LONG ISO 9001: 2015 1002018014 File Quyết Định
14 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NAM THÀNH ISO 9001: 2015 1002017028 File Quyết Định
15 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN & ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT TÍN ISO 9001:2015 1002017026 File Quyết Định
16 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT KIM PHÁT ISO 9001:2015 1002017037 File Quyết Định
17 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ QUY HOẠCH 2050 ISO 9001:2015 1002017055 File Quyết Định
18 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC A8 STUDIO ISO 9001:2015 1002017034 File Quyết Định
19 CÔNG TY TNHH CÁT THÀNH PHÁT ISO 9001:2015 1002017057 File Quyết Định