baner

Home OHSAS 18001

OHSAS 18001 – Hệ thống Quản Lý An Toàn & Sức Khỏe Nghề Nghiệp


Tiêu chuẩn OHSAS 18001 là một tiêu chuẩn quốc tế đề cập đến những yêu cầu liên quan đến các hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp.

iso-18001

Việc áp dụng OHSAS 18001, thể hiện cam kết của doanh nghiệp đối với vấn đề an toàn và sức khoẻ của người lao động.

OHSAS 18001 được xây dựng tương thích với tiêu chuẩn ISO 9001 – Hệ thống quản lý chất lượng và ISO 14001 – Hệ thống quản lý môi trường. Vì vậy, nó tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức hợp nhất các hệ thống chất lượng, môi trường, hệ thống an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.


Quy Trình Chứng Nhận OHSAS 18001 Của ABSCERT

quy-trinh-chung-nhan-tieng-viet