baner

Home ISO 9001

ISO 9001 – Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng


iso_9001_certified-logo

ISO 9001 là tiêu chuẩn về Hệ thống Quản Lý Chất Lượng Quốc tế do Tổ Chức Tiêu Chuẩn hoá Quốc tế (ISO) ban hành và có thể áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp.

Để tồn tại và phát triển vững mạnh, các doanh nghiệp phải chú trọng đến chất lượng các sản phẩm mà họ cung cấp đồng thời chuẩn hóa dịch vụ khách hàng để tăng hiệu quả kinh doanh của mình.

Việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 sẽ giúp doanh nghiệp tăng ưu thế cạnh tranh trên thị trường.

ISO 9001 được thiết kế để có thể hoàn toàn tương thích và tích hợp được với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác như như OHSAS 18001 – Hệ thống quản lý an toàn và Sức khoẻ nghề nghiệp, ISO 14001- Hệ thống quản lý môi trường và ISO 50001- Hệ thống quản lý năng lượng.

customer-satisfaction-measurement-page

Tiêu chuẩn ISO 9001 được xây dựng dựa trên 8 nguyên tắc :

  • Nguyên tắc 1: Hướng vào khách hàng
  • Nguyên tắc 2: Sự lãnh đạo
  • Nguyên tắc 3: Sự tham gia của mọi người
  • Nguyên tắc 4: Cách tiếp cận theo quá trình
  • Nguyên tắc 5: Cách tiếp cận theo hệ thống đối với quản lý
  • Nguyên tắc 6: Cải tiến liên tục
  • Nguyên tắc 7: Quyết định dựa trên sự kiện
  • Nguyên tắc 8: Quan hệ hợp tác cùng có lợi với nhà cung ứng

Quy Trình Chứng Nhận ISO 9001 Của ABSCERT

quy-trinh-chung-nhan-tieng-viet