baner

Home ISO 27000

ISO 27000 (Information Security Management System) – Hệ thống Quản Lý An toàn thông tin


isms1

ISO 27000 là một tiêu chuẩn quốc tế đưa ra các yêu cầu liên quan đến Hệ Thống Quản Lý Bảo Mật Thông Tin.

ISO 27000 cho phép tổ chức doanh nghiệp đánh giá được những rủi ro và thực hiện kiểm soát thích hợp để bảo toàn tính bảo mật, toàn vẹn và sẵn có của tài sản thông tin.


Lợi ích của chứng nhận ISO 27000

Với chứng nhận ISO 27000 doanh nghiệp sẽ đạt được các lợi ích sau đây:

iso-27000
  • Bảo vệ tài sản thông tin của doanh nghiệp.
  • Xác định , đánh giá rủi ro, xây dựng các biện pháp bảo vệ thông tin.
  • Thể hiện tính tuân thủ luật pháp và quy tắc trong lĩnh vực quản lý thông tin.
  • Quản lý rủi ro, dẫn đến hiểu biết tốt hơn về hệ thống an toàn thông tin.
  • Tạo được sự tin tưởng của khách hàng khi họ thấy được sự quan trọng trong bảo vệ thông tin của tổ chức.
  • Xác định các thông tin quan trọng, các rủi ro có thể để giảm thiểu các rủi ro đó, xác định các mức chi phí bảo hiểm tốt nhất cho các rủi ro.

Quy Trình Chứng Nhận ISO 27000 Của ABSCERT

quy-trinh-chung-nhan-tieng-viet