baner

Home ISO 14001

ISO 14001 – Hệ Thống Quản Lý Môi trường


iso-14001

 

ISO 14001:2004 là một phần của bộ tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến quản lý môi trường áp dụng cho tất cả mọi doanh nghiệp.

Được xây dựng theo nguyên tắc Hoạch định – Thực hiện – Kiểm tra – Hành động, ISO 14001:2004 quy định cụ thể các yêu cầu quan trọng nhất để nhận dạng, kiểm soát và giám sát các khía cạnh môi trường của tổ chức doanh nghiệp, kể cả phương pháp quản lý và cải tiến toàn bộ hệ thống.

Việc thực hiện ISO 14001:2004 thể hiện cam kết của tổ chức doanh nghiệp về thực hiện các biện pháp để bảo vệ và cải tiến môi trường. Mang lại sự tin tưởng cho khách hàng, nhà đầu tư, công chúng đồng thời nâng cao vị thế cạnh tranh của tổ chức trên thị trường.

750d5ab4d530ecdd7a04491974d4114e

Chứng nhận ISO 14001 đang dần là tiêu chí quan trọng để đánh giá nhà cung ứng, những khách hàng có ý thức về môi trường sẽ ưu tiên chọn đối tác có cùng quan điểm.


ISO 14001 được thiết kế để có thể hoàn toàn tương thích và tích hợp được với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác như OHSAS 18001 – Hệ thống quản lý an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp, ISO 9001 – Hệ thống quản lý chất lượng và ISO 50001- Hệ thống quản lý năng lượng.

tn_droppedImage1

Quy Trình Chứng Nhận ISO 14001 Của ABSCERT

quy-trinh-chung-nhan-tieng-viet