baner

Home HACCP

HACCP – Hệ thống Phân tích Mối Nguy & Điểm Kiểm Soát Tới Hạn


Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn – Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) là một hệ thống xác định các mối nguy, đánh giá các mối nguy và thiết lập các hệ thống kiểm soát tập trung vào việc phòng ngừa nhiều hơn thay cho việc kiểm tra thành phẩmHACCP được áp dụng trong suốt chu trình của thực phẩm, từ khâu ban đầu cho đến khâu tiêu thụ cuối cùng nhằm tăng cường tính an toàn cho thực phẩm. Áp dụng HACCP còn giúp cho các cấp có thẩm quyền trong việc thanh tra và thúc đẩy buôn bán quốc tế bằng cách tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau về tính an toàn của thực phẩm.

haccp-420x252

HACCP thích hợp với tất cả các lĩnh vực trong ngành công nghiệp thực phẩm, trong đó có các nhà sản xuất cấp 1, các cơ sở chế tạo, cơ sở chế biển, và các tổ chức dịch vụ thực phẩm, những đối tượng muốn chứng minh sự phù hợp của tổ chức mình với các yêu cầu pháp lý về an toàn thực phẩm cấp quốc gia và quốc tế.

Lợi ích của chứng nhận HACCP:

Với chứng nhận HACCP doanh nghiệp sẽ đạt được các lợi ích sau đây:

haccp1

  • Thể hiện cam kết của Doanh nghiệp về an toàn thực phẩm
  • Tạo lòng tin đối với người tiêu thụ, các cửa hàng bán lẻ và người mua trong chuỗi cung ứng thực phẩm
  • Đảm bảo an toàn vệ sinh cho quá trình sản xuất thực phẩm.
  • Phát triển bền vững nhờ đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm và cộng đồng xã hội,
haccp2

  • Cải thiện cơ hội xuất khẩu và thâm nhập thị trường quốc tế yêu cầu chứng chỉ như là một điều kiện bắt buộc
  • Giảm thiểu các yêu cầu với việc thanh kiểm tra của các đơn vị quản lý nhà nước.
  • Giảm thiểu chi phí gắn liền với các rủi ro về việc thu hồi sản phẩm và bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng,
  • Giảm thiểu chi phí tái chế và sản phẩm huỷ nhờ cơ chế ngăn ngừa phát hiện các nguy cơ về an toàn thực phẩm từ sớm.

Quy Trình Chứng Nhận HACCP Của ABSCERT

quy-trinh-chung-nhan-tieng-viet