baner

Home GMP

GMP ( Good Manufacturing Practice Certification Scheme) – Chương trình chứng nhận thực hành sản xuất tốt


gmp1

GMP đề cập đến các quy định về thực hành sản xuất tốt áp dụng cho các ngành thực phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm được ban hành bởi Cục thực phẩm và dược phẩm Mỹ.

Những nguyên tắc theo luật định này yêu cầu các hãng sản xuất thuốc, nhà máy chế biến dược phẩm và các cơ sở sản xuất bao bì, thiết bị y tế và thực phẩm thực hiện/ tiến hành các bước tiên phong nhằm đảm bảo rằng sản phẩm của họ an toàn vệ sinh và hiệu quả.

Các quy định của GMP yêu cầu cách tiếp cận chất lượng đối với sản xuất, giúp các doanh nghiệp loại bỏ hoặc giảm thiểu rủi ro và cải tiến chất lượng. Những doanh nghiệp đang cố gắng thâm nhập vào thị trường Châu Âu phải có được chứng nhận các tiêu chuẩn được công nhận bởi Tổ chức quốc tế GMP.


Lợi ích của việc áp dụng GMP :

  • Đảm bảo việc kiểm soát và quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.
  • Tạo sự nhất quán và là một phần không thể thiếu trong hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.
  • Gia tăng sự tin cậy của khách hàng và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.
gmp

Quy Trình Chứng Nhận GMP Của ABSCERT

quy-trinh-chung-nhan-tieng-viet