baner

HomeChứng nhận sản phẩm hợp chuẩn

Chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn


Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn

Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn: chuẩn mực sử dụng để chứng nhận là các tiêu chuẩn được xây dựng trên nguyên tắc đồng thuận, bao gồm các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực và tiêu chuẩn quốc gia.

Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn: là hoạt động mang tính tự nguyện. Tuy nhiên đây là một biện pháp quan trọng giúp nâng cao lòng tin của khách hàng và các bên liên quan vào chất lượng, tính an toàn, độ tin cậy hay tác động tới môi trường của sản phẩm.

Lợi ích chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn

corporate-banner

  • Giảm giá thành sản phẩm do giảm chi phí xử lý sản phẩm sai hỏng, chi phí và thời gian đánh giá thử nghiệm trong quá trình giao thầu, đấu thầu
  • Được xem xét miễn, giảm kiểm tra khi có giấy chứng nhận và dấu chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy
  • Sử dụng kết quả chứng nhận hợp chuẩn trong công bố phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng
  • Giấy chứng nhận hợp chuẩn là bằng chứng tin cậy và được chấp nhận trong đấu thầu
  • Có được niềm tin của khách hàng, người tiêu dùng và cộng đồng vì uy tín của Dấu chất lượng
  • Gia tăng cơ hội cạnh tranh trên thị trường với bằng chứng được thừa nhận về sự phù hợp với một tiêu chuẩn đã được chấp nhận ở cấp độ quốc gia, khu vực hay quốc tế
  • Đáp ứng các yêu cầu luật định của các quốc gia, có cơ hội để vượt qua rào cản kỹ thuật của nhiều thị trường trên thế giới với các thỏa thuận thừa nhận song phương và đa phương

Quy trình Chứng nhận Sản Phẩm Hợp Chuẩn Của ABSCERT